Историјат

Удружење грађана Синдикално едукативни центар је добровољна, невладина и непрофитна организација грађана основана на неодређено вријеме с основним циљем спровођења активности на:

  • унапређењу, заштити и промовисању свих сегмената цивилног друштва и права грађана,
  • јачању положаја и улоге институција цивилног друштва на заштити основних људских и мањинских права и слобода,
  • стварање бољих услова живота и рада грађана,
  • едукацији и оспособљавању грађана да буду активни учесници у процесима планирања, доношења и реализација одлука на домаћем и међународном нивоу,
  • стручном усавршавању и спровођењу едукације синдикалног чланства у циљу јачања и подизања капацитета,
  • свим активностима од значаја за унапређење квалитета живота грађана из области запошљавања, социјалне политике, неформалног образовања, културе, спорта и младих.

Удружење је основано 22. децембра 2017. године и има својство правног лица, тј. уписано је у регистар удружења грађана код надлежног органа.

Удружење чини шесточлани пројектни тим састављен од стручњака различитих профила, али и мрежа од преко 30 волонтера и спољних сарадника из читавог региона. У току је формирање тематских одбора који би се фокусирано бавили приоритетима Удружења, те је као први формиран Одбор за спорт, а у процесу су и формирање Одбора за социјална питања, као и Одбора за младе.

Удружење је оријентисано ка склапању квалитетних партнерстава у циљу ефикаснијег заједничког дјеловања на терену, те се већ сада може похвалити разгранатом мрежом партнера из региона и шире. Додатно, од формирања до данас, чланови Удружења прошли су бројне обуке оријентисане на подизање њихових капацитета (пре свега, из управљања пројектним циклусом), а потом покренули сет корака на припреми квалитетних предлога пројектних идеја, реагујући на потребе заједнице.

Тако је током 2018. године Удружење уз подршку Европске омладинске фондације Савета Европе реализовало пројекат “Животни шампиони: стварање бољих прилика кроз спорт”, а директан је партнер Развојном центру за младе из Београда на Ерасмус+ пројекту “Права у раду, рад на правима” и пројекту Савета Европе “COMPASS национални и регионални тренинзи у области образовања за људска права”.